Misvattingen m.b.t. parket

Parket op een nog vochtige cementplaatsen

Vaak wordt er foutief geredeneerd dat het wel goed komt als men een parket op een vochtige cementvloer legt. Niet dus, de parketvloer zal vroeg of laat kromtrekken of zelfs loskomen. De cementvloer mag nog maximaal 2% vocht bevatten vooraleer er parket op mag worden gelegd. Ook belangrijk: de verwarming moet op staan, zowel voor als tijdens de werken.

Vloerverwarming en parket gaan niet samen

Een grote misvatting is dat parket en vloerverwarming niet te combineren zouden zijn. Maar vloerverwarming is wel degelijk mogelijk. Wel moet men rekening houden met een aantal belangrijke factoren: Na plaatsing moet extra aandacht worden besteed aan de vochtigheidsgraad in de ruimte. Deze moet constant tussen 50% en 60% zitten. Met een vloerverwarming is dat soms moeilijker te controleren. Vloerverwarming moet minstens drie weken voor de aanvang van de werken op temperatuur draaien. Vierentwintig uur voor het plaatsen dient de vloerverwarming afgezet te worden. Drie dagen na het plaatsen van de parketvloer, kan de vloerverwarming terug opgestart te worden overeenkomstig parketprotocol.

Te weinig onderhoud geolied parket

De bewering dat een geoliede vloer minder onderhoud vraagt is pertinent fout. Een geoliede vloer moet regelmatig met een aangepaste natuurzeep (verdund in water) of onderhoudsolie worden gereinigd en mag nooit met helder water worden gedweild. De zeep verschaft immers een extra beschermlaag aan de vloer en zorgt voor extra voeding.

Spleetvorming

Veel mensen gaan ervan uit dat spleetvorming wijst op slechte kwaliteit van het hout. Dit is echter niet waar, de oorzaak ligt meestal bij de vochtigheidsgraad in de ruimte. Hout is een levende materie en wanneer de lucht te droog is gaat het hout krimpen en ontstaan er spleten tussen de elementen. In een te vochtige omgeving daarentegen gaat het hout zwellen.
De ideale vochtigheidsgraad ligt tussen 50% en 60%. Het is altijd handig om ergens in de ruimte een hygrometer te hangen.

Foutieve reiniging

Het gebruik van een onaangepast onderhoudsproduct leidt dikwijls tot problemen met de vloeroppervlakte. Het is belangrijk het juiste onderhoudsproduct te gebruiken, bij twijfel vraag raad. Gebruik de aangepaste hoeveelheid product, nooit teveel. Teveel leidt tot residuvorming met als gevolg mogelijke vlekvorming.

Hout werkt niet

Het gebruik van een correcte uitzettingsvoeg is vooral zeer belangrijk bij alle zwevend geplaatste vloeren. Hou steeds rekening met de door de fabrikant geadviseerde dilatatie. Zwevend geplaatste vloeren zetten wel degelijk uit en hebben voldoende speling nodig aan alle vaste obstakels.